Học sinh khối 1,2 trường tiểu học Trung Thành làm quen với môn tiếng Anh.

Tháng Mười Hai 2, 2019 10:50 sáng

Thực hiện công văn số 335/KH- PGD ngày 11/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vụ Bản về việc thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2019-2020.

–  Trường tiểu học Trung Thành tiếp tục triển khai cho học sinh lớp 1, 2 làm quen với tiếng Anh với thời lượng 2 tiết/ tuần. Chương trình được xây dựng theo đường hướng giao tiếp, phát triển ngôn ngữ thông qua trải nghiệm. Đặc biệt, nhờ có sự hỗ trợ của màn hình tivi và việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp các em có cơ hội học và phát triển 4 cách thức học tự nhiên nhất. Đó là:

  1. Visual: Học thông qua hình ảnh.
  2. Auditory: Học thông qua nghe.
  3. Kinaesthesis: Học thông qua việc vận động bằng đôi bàn tay khéo léo.
  4. Tactile: Học thông qua việc vận động và tham gia các hoạt động tập thể.

Một số hoạt động được tổ chức trong lớp học.

c19582b106beffe0a6af 011c2f97aa9853c60a89 (1) ta1