SINH HOẠT DƯỚI CỜ TUẦN 6

Tháng Mười 13, 2020 11:18 sáng

Chủ đề: Lễ đón thư Bác ( 15/10/1968- 15/10/2020)

Ra mắt Ban chỉ huy liên đội nhiệm kì  2020 -2021

Thực hiện chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021 của Liên đội. Sáng ngày 12/10/2020, Liên đội trường Tiểu học xã Trung Thành tổ chức tiết sinh hoạt dưới cờ với chủ đề Lễ đón thư Bác ( 15/10/1968- 15/10/2020)  và ra mắt Ban chỉ huy liên đội nhiệm kì  2020 -2021 trước toàn trường.

Một số hình ảnh buổi sinh hoạt:

1 2 3 4 5 6 7

                                                                                                                               Vũ Thị Thu Phương