Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ TRUNG THÀNH

Địa chỉ: Xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông/Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp             Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 02286544288   DĐ: 0385761659  –   Email: thtrungthanhvb@gmail.com