Hội nghị họp phụ huynh học sinh năm học 2020 – 2021!

Tháng Mười 4, 2020 11:55 chiều

Hôm nay, ngày 4/10/2020 Trường tiểu học xã Trung Thành tổ chức Hội nghị họp phụ huynh đầu năm học. Buổi họp đã thu hút đông đảo các bậc phụ huynh trong toàn trường tham gia.

Thông qua  buổi họp, các đồng chí giáo viên chủ nhiệm đã thông báo tới các phụ huynh đặc điểm, tình hình của trường và kết quả học tập rèn luyện của học sinh lớp mình trong 1 tháng qua. Từ đây, các lớp đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2020 – 2021 với chỉ tiêu và biện pháp cụ thể.

Buổi họp đã nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của các phụ huynh, hi vọng một năm học mới gặt nhiều thành công mới.

Một số hình ảnh Hội nghị:

1 3 4 5 6 7 8

                                                                                                                        Đặng Minh Hiền