Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động năm học 2020-2021 trường Tiểu học Trung Thành

Tháng Mười 3, 2020 11:17 chiều

Sáng ngày 03/10/2020, trường Tiểu học xã Trung Thành đã long trọng tổ chức Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động năm học 2020-2021; nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2019-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Diệp – Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày báo cáo tóm tắt Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020 và Dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Với sự thống nhất cao, Hội nghị biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm học.

Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao, sâu sắc của Chi bộ, Ban Giám Hiệu, các tổ chức đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của tập thể CBCCVC nhà trường, trường Tiểu học xã Trung Thành sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra. Nghị quyết hôm nay chính là tâm sức, là niềm tin, là hy vọng của toàn thể CB, GV, CNV nhà trường!

1

Toàn cảnh Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động của trường Tiểu học xã Trung Thành

17

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Diệp – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tóm tắt Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020 và Dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.

14

Các đồng chí trong Ban Thanh Tra nhân dân (nhiệm kỳ 2020-2022) ra mắt Hội nghị

16

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Diệp – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Nguyễn Thị Bắc – Chủ tịch công đoàn ký giao ước thi đua

Một số hình ảnh của Hội nghị:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 13 12

                                                                                                        Nguyễn Thị Bắc