Tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Cơ cấu trường

Gồm có:

– Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng Diệp

– Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Thúy Huyền

– Và 25 CB-CNV.

2. Các tổ chuyên môn

– Tổ chuyên môn 1-2-3:

+ Tổ trưởng: Nguyễn Thị Bắc

+ Tổ phó: Vũ Thị Hòa

– Tổ chuyên môn 4-5:

+ Tổ trưởng: Hoàng Thị Lan

+ Tổ phó: Đào Ngọc Diệp

– Tổ văn phòng:

+ Tổ trưởng: Đỗ Đình Khuyệt

3. Tổ chức Đảng và Đoàn thể.

– Chi bộ:

+ Bí thư chi bộ: Nguyễn Thị Hồng Diệp

+ Phó bí thư chi bộ: Trần Thị Thúy Huyền

– Công Đoàn:

+ Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Thị Bắc

– ĐoànTNCS Hồ Chí Minh:

+ Bí thư: Trần Thị Lệ

– Đội TNTP Hồ Chí Minh:

+ Tổng phụ trách Đội: Vũ Thị Thu Phương

4. Học sinh.

– Năm học 2019 – 2020 trường Tiểu học Trung Thành có tổng số:  486 học sinh:

+ Khối 1: 110 học sinh.

+ Khối 2: 105 học sinh.

+ Khối 3: 87 học sinh.

+ Khối 4: 91 học sinh.

+ Khối 5:  93 học sinh.